Wentylacja spawalni

Wentylacja spawalni polega na usunięciu toksyn zanieczyszczających powietrze w celu ochrony zdrowia pracowników na stanowiskach spawalniczych.

Spawanie, napawanie, natryskiwanie, cięcie termiczne oraz procesy towarzyszące jak szlifowanie, cięcie itp. są bowiem źródłem wielu zagrożeń na stanowiskach pracy. Spawacze należą do osób szczególnie narażonych na choroby zawodowe.

Wentylacja spawalni musi spełnić podstawowy warunek, którą jest skuteczność odciągu dymów spawalniczych i ich filtracji w przypadku recyrkulacji powietrza. Aby zapewniona była skuteczność wentylacji wymagane jest urządzenie filtrowentylacyjne o prawidłowo dobranych parametrach i przede wszystkim ergonomiczne w zastosowaniu czyli maksymalnie bezobsługowe, łatwe do dopasowania i nie przeszkadzające w procesie spawania jest akceptowalne przez spawacza.


Wentylacja spawalni najczęściej wykorzystuje rozwiązania takie jak: ramiona odciągowe, filtry mobilne, wentylowane stoły spawalnicze, stanowiska z odciągiem powietrza oraz centralny układ filtracyjny.


Ramiona odciągowe

Ramiona odciągowe przeznaczone są do wyciągu pyłowo-gazowych zanieczyszczeń powietrza powstających na stanowiskach pracy w warunkach emisji punktowej. Lokalizacja zanieczyszczeń powietrza blisko źródła powstawania zapewniona jest dzięki konstrukcji rękawa opartej na samohamownych przegubach łączących poszczególne elementy. Ssawka typu okapowego umieszczona na końcu pozwala na zwiększenie widma ssania. Oferujemy ramiona o średnicach: 100, 125, 160 i 200 mm i promieniu działania: 0,8; 2,0; 3,0 i 4,0 z możliwością przedłużenia za pomocą specjalnych wysięgników oraz odciągowe ramiona laboratoryjne o średnicach: 50, 75 i 100 mm ze specjalistycznymi ssawkami.

Długość ramion odciągowych jest uzależniona od wielkości powierzchni, na której będzie wykonywany proces spawania oraz od odległości od miejsca montażu.

Ramiona odciągowe są wyposażone w odpowiedni wentylator. Dzięki niemu powietrze odciągane za pomocą ramion może być wyrzucane na zewnątrz albo być oczyszczane i pozostawać nadal w spawalni. Coraz częściej zaleca się aby wykorzystywać w procesie wentylacji spawalni filtr i recyrkulację powietrza. Nie występuje wówczas zanieczyszczanie środowiska a poprzez minimalizacji straty ciepła przedsiębiorstwo oszczędza na ogrzewaniu budynków.


Filtry mobilne

Wentylacja spawalni z ruchomymi stanowiskami spawalniczych wykorzystuje urządzenia filtrowentylacyjne mobilne.

System ten składa się z  filtra powietrza, wentylatora oraz ruchomego ramienia odciągowego zakończonego ssawką.

Zazwyczaj stosowane filtry mobilne mają zasięg 2, 3 lub 4 m. W sytuacji większego urządzenia można zastosować więcej niż jedno ramię ssące.


Wentylowane stoły spawalnicze

Wentylowane stoły spawalnicze wykonywane przez nasza firmę  są uniwersalnym wyposażeniem stacjonarnych stanowisk pracy.

Są łatwe do wkomponowania w istniejącą zabudowę, pozwalają na dobór odpowiednich wariantów większości rozwiązań technologicznych.

Stanowiska przeznaczone są do pracy na powierzchni stołu, stolika obrotowego lub w promieniu działania samonośnego rękawa ssącego.

Stoły spawalnicze wykonujemy dla zapewnienia dobrego miejsca pracy, zarówno pod względem ergonomii, jak i otoczenia.

Stoły spawalnicze są tak zaprojektowane aby chroniły układ oddechowy operatora przed pyłem zawieszonym w powietrzu.

 
Stoły spawalnicze mogą być wyposażone w:

 • wentylator;
 • przepustnice regulacyjne lub odcinające;
 • filtr patronowy;
 • filtr elektrostatyczny;
 • ramię odciągowe;
 • ruszt odciągowy;
 • blat odciągowy z zsypnią;
 • regulowane odciągi boczne;
 • stolik obrotowy;
 • oświetlenie;
 • obudowę i zasłony;
 • szafkę narzędziową.


Standardowo stoły spawalnicze można podłączyć do magistrali instalacji odpylającej.

W przypadku stanowisk wyposażonych w wentylator można odessane pyły i dymy wyrzucić bezpośrednio na zewnątrz pomieszczeń.

Niezbędne jest wówczas doprowadzenie instalacji wywiewnej (przewód tłoczny).

W przypadku stanowisk z filtrem odprowadzanie powietrza na zewnątrz nie jest konieczne.


Typoszereg stołów spawalniczych i szlifierskich:

Od 1.000 do 3.000 m3/h.

Na specjalne zamówienie wykonujemy stoły spawalnicze pod indywidualne potrzeby klienta.


Stanowiska z odciągiem przeznaczone są do prac spawalniczych na powierzchni stołu lub w promieniu działania rękawa odciągowego r=2,0 m. Urządzenia dostępne są w wersji z filtrem powietrza lub tylko z wentylatorem wyciągowym. Stanowisko bez filtra wymaga odprowadzenia zasysanego powietrza na zewnątrz pomieszczenia. Dostępne są wersje z dodatkowymi szafkami narzędziowymi.

Wentylacja spawalni wykorzystuje odkurzacze przemysłowe w formie urządzeń przejezdnych lub kompletnych układów centralnego odkurzania do usuwania osiadłego pyłu z posadzek, płaskich powierzchniach oraz konstrukcji maszyn i hal.

Instalacje centralnego odkurzania w wykonaniu standardowym stosowane są dla pyłów sypkich, suchych, nie klejących się i niewybuchowych.

Instalacje centralnego odkurzania w wykonaniu przeciwwybuchowym stosowane są dla pyłów stwarzających ryzyko wystąpienia wybuchu i są w certyfikowanym osprzętem dedykowanym do pracy w odpowiednich strefach zagrożonych wybuchem.

Kluczem do skutecznego odciągu dymów spawalniczych jest prawidłowo dobrany system filtrowentylacyjny uwzględniający specyfikę danego stanowiska spawalniczego.

Skuteczna wentylacja spawalni musi mieć parametry prawidłowo dobrane do danego zastosowania oraz powinna być maksymalnie bezobsługowa, elastyczna i nieprzeszkadzająca w procesie spawania.


Nasze  bogate doświadczenie w projektowaniu oraz wyposażaniu wentylacji spawalni jest gwarancją dobrego wyboru.


Wentylacja spawalni – szeroka oferta

Nasza oferta rozwiązań wspierających prawidłową wentylację spawalni jest zawsze zgodna z aktualnymi normami i standardami wyznaczonymi z ramienia prawa. Aktualizujemy swoją wiedzę na bieżąco, by mieć niezmienną pewność, że wentylacja spawalni TOP-PROJEKT to opcja najwyższej jakości, spełniająca nie tylko oczekiwania zleceniodawców, ale i wymagania narzucone odgórnie.

Wentylacja spawalni – podstawa prawna

To Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U. nr 40 poz.470 dokładnie określa szczególne wymagania, jakie są stawiane przy pracach spawalniczych.

Mówiąc o pracach spawalniczych mamy na myśli dokładnie takie działania jak:

 • cięcie tworzyw termoplastycznych,
 • cięcie termiczne metali,
 • spawanie,
 • zgrzewanie,
 • napawanie,
 • lutowanie.

Wentylacja spawalni TOP-PROJEKT to zawsze opcje, które dbają o każdy detal dostosowania zgodnego z rozporządzeniem, a więc takiego, który nade wszystko celuje w to, by z pomieszczeń, w których realizowane są ww zdania spawalnicze były skutecznie usuwane wszelkie zanieczyszczenia potencjalne szkodliwe dla zdrowia. W tym celu zwracamy również uwagę na najbardziej ścisłe określenia odnoszące się do konkretnych stanowisk spawalniczych, jako tych gdzie występuje możliwość emisji szkodliwych gazów i płynów. W takich przypadkach wymogiem jest tak zwana stanowiskowa wentylacja spawalni.

Wentylacja spawalni TOP-PROJEKT – zdrowie i bezpieczeństwo

Projektując każde rozwiązanie wentylacyjne dla poszczególnych spawalni, pilnujemy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników, które są szkodliwe dla zdrowia pracowników działającym w tak specyficznym środowisku pracy, jakim są pracownie spawalnicze.

Warto też przypomnieć, że jakiekolwiek prace montażowe, które są związane zarówno z stanowiskową, filtrowentylacyjne, czy ogólną wentylacją muszą być zgłoszone we właściwym Urzędzie podlegającym pod Nadzór Budowlany.

Jeśli chodzi o nasze realizacje, każda wentylacja spawalnicza TOP-PROJEKT pomyślnie przechodzi przez proces odbioru i weryfikacji, tym samym dając pewność, iż pomieszczenia i stanowiska nią objęte zapewniają pracownikom komfortowe i bezpieczne warunki do wykonywania swoich obowiązków. Jesteśmy w tym temacie kompleksowi, dbając o to, by przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z montażem instalacji wentylacyjnym zdobyć wszelkie odpowiednie pozwolenia na prowadzenie prac w tym zakresie, dlatego również warto podjąć współpracę właśnie z TOP-PROJEKT.WENTYLACJA SPAWALNI - NASZE REALIZACJE