Kabiny i zabudowy przemysłowe

Kabiny i zabudowy przemysłowe  to silna pozycja w portfolio naszej firmy. Specjalizujemy się w szerokim pojęciu kabin i zabudów przemysłowych mających na celu maksymalną hermetyzację procesu, która w połączeniu z technikami filtracyjnymi daje najlepsze rezultaty eliminacji emisji pyłów i gazów.

Kabiny i zabudowy przemysłowe mogą być dedykowane do procesów szlifierskich, procesów obróbki materiałów pylistych, metalizacji płomieniowej, nakładania chemicznych powłok, impregnowania itp. 

Dodatkowo nasze kabiny przemysłowe mogą być wykonane w technice dźwiękochłonnej minimalizując natężenie dźwięków generowanych przez proces, narzędzia, wentylatory, kompresory itd.  


Kabiny przemysłowe projektowane i wykonywane są przez nas od podstaw pod klucz, dedykowane dla danego procesu z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Inwestora. 


W kabinach dedykowanych stosujemy dodatkowo elementy układów filtracyjnych typu jak ssawy osłony hermetyczne, osłony przesuwne, które ozwalają na uzyskanie czystej strefy.

Osobna pozycją naszej firmy są kabiny przemysłowe typu czystego tzw Clean Roomy, Grey Roomy przeznaczone do pełnej hermetyzacji procesu z jednoczesnym zachowaniem jakościowego reżimu powietrza (pył, kurz, bakterie, opary chemiczne itp.).

W takich zabudowach, oprócz wentylacji opartej na filtrach Hepa oraz klimatyzacji, stosuje się kontrolę wilgotności w zależności od procesu, kontrolę ilościową cząstek zanieczyszczeń. W takich kabinach przemysłowych czy zabudowach nawiew świeżego chłodnego powietrza realizowany jest w większości przypadków jako sufitowy laminarny z odbiorem dolnym, co pozwala na pełna kontrole przepływów (rzadziej stosowane są przepływy turbulentne).

Zastosowanie zabudów typu czystego dedykowany jest np. w motoryzacji, produkcji elektroniki, kabinach lakierniczych oraz produkcji precyzyjnej. KABINY I ZABUDOWY PRZEMYSŁOWE - NASZE REALIZACJE