Odpylanie przemysłowe

Jednym z głównych obszarów działalności firmy TOP-PROJEKT jest odpylanie przemysłowe.

Odpylanie przemysłowe jest to usuwania pyłów powstałych w wyniku produkcji jako materiał odpadowy.

Pyły te stanowią zagrożenie zarówno dla życia, jak i zdrowia, ponieważ mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Odpylanie przemysłowe ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy, a także poprawienie stanu środowiska naturalnego.

Nasza firma oferuje usługi kompleksowego wykonawstwa instalacji odpylania (projektowanie, produkcja, kompletacja, montaż, serwis) w takich obszarach jak: procesy spawania, szlifowania, gazowe lub plazmowe cięcie metali, mgła olejowa, odciągi spalin, pyły suche i mokre, neutralizacja odorów metodą OXYOZON, rozbudowa i modernizacja istniejących systemów filtrowentylacyjnych, przemysł metalurgiczny, hutniczy, budowlany, chemiczny, spożywczy, drzewny, skórzany, włókienniczy, papierniczy, farmaceutyczny, tworzyw sztucznych, elektroniczny oraz precyzyjnej obróbki.


Oferujemy fachowe doradztwo techniczne przy doborze najlepszych rozwiązań technicznych (BAT), projektujemy i wykonujemy urządzenia nietypowe i skomplikowane systemy filtrowentylacyjne (urządzenia na zamówienie).

Posiadamy wiele autorskich rozwiązań (ssawy, stoły odciągowe itp.) wypracowanych i sprawdzonych w naszej długoletniej praktyce.


Wszędzie tam, gdzie proces produkcji powoduje emisję wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń powietrza, szkodliwych bądź niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka powinna być stosowana wentylacja mechaniczna (ruch powietrza wymuszony pracą wentylatora).

Przy projektowaniu stosujemy zasady doboru najwłaściwszych elementów odbioru zanieczyszczeń takich jak: okapy, ssawy szczelinowe, ssawy ze stratyfikacją przepływu, ramiona odciągowe, ssawy schliezera, hauby odciągowe, obudowy całkowite (hermetyczne), obudowy częściowe i wiele innych. W projektowanych instalacjach zachowujemy odpowiednie prędkości transportowe odpylanych substancji stosując elementy regulacyjne na punktach ssawnych.

Wentylację miejscową najczęściej wykonuje się w postaci odciągów miejscowych, czyli wentylacji lokalizującej. Polega na usuwaniu zanieczyszczonego powietrza w miejscu emisji zanieczyszczeń i niedopuszczeniu w ten sposób do rozprzestrzenienia się substancji szkodliwych po całym pomieszczeniu. Prawidłowo zaprojektowany system wentylacji lokalizującej zazwyczaj wymaga mniejszych strumieni powietrza w porównaniu z wentylacją ogólną.

Ideą odpylania oprócz usunięcia powietrza zanieczyszczonego ze strefy emisji jest przede wszystkim oczyszczenie go przed usunięciem do atmosfery. Wskazania dotyczące stosowania filtrowenylacji mają zatem aspekt zarówno zdrowotny jak i środowiskowy.

W proponowanych przez nas rozwiązaniach stosujemy najwyższej jakości, wysokoskuteczne urządzenia filtracyjne najlepszych dostępnych producentów, ale również kładziemy duży nacisk na aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne (np. odzysk ciepła).

Zdobyte przez  wiele lat doświadczenia pozwalają nam optymalnie rozwiązywać problemy zapylenia w różnych procesach przemysłowych.


Odpylanie przemysłowe w wykonaniu naszej firmy to skupienie się na dziesięciu blokach tematycznych:

  • filtry patronowe
  • wentylacja Push-Pull
  • wentylacja spawalni
  • stoły spawalnicze
  • filtry mgły olejowej
  • filtry workowe
  • filtry cyklonowe
  • filtry mokre
  • filtry elektrostatyczne
  • instalacje ATEX

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem szczegółów zapraszamy do wejścia w poszczególne produkty. 
Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Nasz zespół specjalistów pomoże w doborze optymalnego rozwiązania.
ODPYLANIE PRZEMYSŁOWE - NASZE REALIZACJE