Usuwanie gazów i zapachów przemysłowych

Usuwanie gazów i niepożądanych zapachów przemysłowych  to proces dezodoryzacji, który pozwala poprawić wyraźnie i odczuwalnie  komfort pracy.


Usuwanie gazów i zapachów przemysłowych to mocna specjalizacja naszej firmy, gdzie wyróżnić możemy dwa skuteczne sposoby:

 • Ozonowanie - polega na wymieszaniu ozonu z powietrzem w następstwie silnej reakcji utleniania nieprzyjemnych zapachów, odorów bez ich maskowania. 
 • Węgiel aktywny - polega na przefiltrowaniu zanieczyszczonego odorami powietrza poprzez filtry węglowe lub złoża węgla aktywnego gdzie zachodzi proces adsorbcji (zdolność wiązania cząstek, atomów i jonów na powierzchni).


Jednym z  najskuteczniejszych sposobów na usuwanie odorów przy niskich kosztach eksploatacyjnych jest metoda OXYOZON.

Polega ona na utlenianiu odorów w silnym strumieniu ozonu. Związki odorów są rozkładane przez silne właściwości utleniające ozonu. Cząsteczka ozonu (O3 ) oddaje atom tlenu zmieniając się w tym procesie w cząsteczkę tlenu (O2), a silnie reaktywujący wolny atom tlenu rozbija cząsteczki zapachu i przekształca je w łagodne produkty pochodne. Ozon produkowany jest przez generator ozonu, przy użyciu specjalnych elektrod. Generowanie ozonu następuje z wykorzystaniem tlenu z powietrza, które zaciągane jest bezpośrednio z pomieszczenia. Następnie cząstki ozonu wpuszczane są do komory reakcyjnej, usytuowanej na drodze przepływu zanieczyszczonego powietrza. Tu następuje zmieszanie się odorów z wygenerowanym ozonem i utlenianie substancji złowonnych. Gabaryty komory reakcyjnej zapewniają odpowiednią prędkość, a przez to odpowiednio długi czas przepływu mieszaniny, co daje gwarancję całkowitej neutralizacji wszystkich odorów. Cząsteczki ozonu, które nie weszły w reakcję z substancjami złowonnymi, są wyłapywane na filtrach węglowych, co zapewnia czystość powietrza wyrzucanego do atmosfery.

Dane techniczne:

- strumień oczyszczanego powietrza 500÷20 000 m3 /h;

- stężenie wlotowe ozonu do 200 g/h;

- skuteczność oczyszczania 60-90 %;

- moc pobierana przez ozonator 0,2÷1,2 kW.


Usuwanie gazów przemysłowych metodą OXYOZON jest praktycznym i skutecznym rozwiązaniem uciążliwych problemów zapachowych, jednocześnie posiada zdolność eliminowania bakterii oraz wirusów.


Zalety metody:

 • stosunkowo niskie koszty inwestycyjne;
 • niskie koszty eksploatacyjne (zużycie energii bez wentylatora wynosi 0,5-3 kW);
 • łatwa i prosta eksploatacja;
 • możliwość stosowania do niskich stężeń;
 • łatwość dostosowania do warunków pomieszczenia.


Źródła emisji przykrych zapachów oraz możliwość zastosowania metody OXYOZON:

 • oczyszczalnie i przepompownie ścieków;
 • przetwórstwo żywności (produkcja i obróbka mięsa, przetwórstwo ryb, przetwórstwo mleka);
 • hodowla zwierząt, przeróbka odpadów zwierzęcych;
 • zakłady produkcyjne, magazyny;
 • laboratoria;
 • szpitale;
 • przemysł gumowy;
 • pralnie;
 • przemysł plastikowy;
 • przemysł garbowania skóry;
 • inne.


Właściwości fizyko-chemiczne ozonu:

 • odmiana alotropowa tlenu, tritlen;
 • cząsteczka trójatomowa;
 • temperatura topnienia –249,6ºC;
 • temperatura wrzenia –112,3ºC;
 • gęstość 2,144g/dm3 w temp. 0ºC;
 • rozpuszcza się w wodzie 50% lepiej niż tlen;
 • jeden z najsilniejszych utleniaczy;
 • niepalny;
 • w postaci ciekłej i stałej jest silnie wybuchowy;
 • nietrwały;
 • bezbarwny;
 • charakterystyczny, ostry zapach;
 • toksyczny dla ludzi i zwierząt;
 • przy wzrastającym stężeniu powoduje bóle głowy, podrażnienia oczu, kaszel, duszności, niewydolność płuc;
 • szkodliwy dla roślin – zakłóca fotosyntezę i oddychanie.


Reakcja utleniania odorów:

 • reakcja z siarkowodorem H2S:

H2S + O3 = H2O + S + O2

H2S + O3 = H2O + SO2

3H2S + 4O3 = 3H2SO4

 • reakcja z metanem CH4:

CH4 + 2O3 = 2H2O + CO2 + O2

 • reakcja z amoniakiem NH4:

2NH4 + 2O3 = N2 + 4H2O + O2


Technologia wytwarzania ozonu:

 • stała przewidywalna ilość ozonu;
 • czysty ozon, bez produktów ubocznych;
 • wymiana lamp;
 • brak zakłóceń pracy urządzeń elektrycznych;
 • prosta obsługa, niezawodność pracy.


Firma TOP-PROJEKT posiada mobilny generator ozonu, które służy głównie do przeprowadzania wstępnych testów skuteczności docelowych instalacji w przypadkach kiedy rodzaj odoru jest złożony.  


Usuwanie gazów przemysłowych można przeprowadzić wykorzystując również filtry węglowe.

Węgiel aktywowany – to środek pochodzenia organicznego – otrzymywany najczęściej z drewna jako węgiel drzewny, z torfu oraz innych źródeł pochodzenia naturalnego. Jest on poddawany specjalnej obróbce termicznej, impregnacji a następnie sproszkowany do średnicy ok 4mm.

Z powodu procesu aktywacji nazywamy go węglem aktywowanym (carbo activativus). Przyjmuje się że zdolność adsorbcji przez filtr węglowy może wynosić w zależności od jego rodzaju do 0,3÷0,6 kg na 1 kg węgla aktywnego. Stosowana jest jako alternatywna  metoda dla  oxyozonu  gdzie oprócz neutralizacji zapachów posiada zdolność do  adsorbcji związków lotnych aerozoli, kleistych substancji.


Stosowny jest w dowolnej formie zależnej od wielkości przepływu oraz stężenia zneutralizowanych zapachów, z zachowaniem wymaganego czasu kontaktu oraz reakcji ok 1 s. W układach filtracyjnych węgiel aktywowany może mieć formę złoża aktywnego w kontenerze filtracyjnym, jako patronowy wkład filtracyjny z aktywną powłoką czy też maty, włókniny filtracyjne np. w centralach wentylacyjnych.

Żywotność układów opartych na węglu aktywowanym zależna jest od kliku czynników jednak przyjmuje się średni okres od ok 0,5 do1 roku .   

Regeneracja filtrów z węglem aktywowanym jest możliwa w zależności od rodzaju budowy filtra np. poprzez ponowne uzdatnianie w przypadku kontenerów ze złożem czy też w przypadku filtrów patronowych poprzez wymianę.


Usuwanie gazów i zapachów przemysłowych z wykorzystaniem filtrów z węglem stosuje się w układach:

 • wentylacyjno – klimatyzacyjnych;
 • oczyszczalniach i przepompowniach ścieków;
 • sortowniach śmieci;
 • związków organicznych;
 • odsiarczanach spaliny.USUWANIE GAZÓW I ZAPACHÓW PRZEMYSŁOWYCH - NASZE REALIZACJE