Filtry mgły olejowej

Filtry mgły olejowej są przeznaczone do oczyszczania powietrza z mgły olejowej powstającej w trakcie rozmaitych procesów produkcyjnych.

Są szczególnie zalecane do usuwania cząstek oleju z oparów cieczy chłodząco-smarujących wykorzystywanych w procesach obróbki skrawaniem (np. toczenie, frezowanie, wiercenie).

Efektem ubocznym procesu produkcyjnego jest osad olejowy. Jest on mocno szkodliwy dla człowieka. Dodatkowo mgła olejowa osiadająca na powierzchniach płaskich uszkadza układy elektryczne. Często wskutek zatkania szybów wentylacyjnych dochodzi do realnego zagrożenia pożarem a w sytuacji kontroli przedsiębiorstwo jest pociągnięte do odpowiedzialności finansowej. Nie bez znaczenia jest fakt, że osady mgły olejowej znacząco skracają żywotność maszyn i mocno zwiększają ryzyko ich awarii. Skutkiem tego są koszty jakie ponoszą przedsiębiorstwa ze względu na długotrwałe przestoje w produkcji.

Skutki tak zwanej mgły olejowej, która pojawia się w powietrzu i osadza na różnych powierzchniach, mogą być bardzo ważne. Przede wszystkim, należy wziąć pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo ludzi pracujących w zakładach, ale nie wolno zapominać również o bardzo wysokich kosztach, które wynikają z uszkodzeń maszyn i układów elektrycznych.

Dlatego też filtry mgły olejowej rozwiązują ten problem i niwelują zagrożenie. Filtry mgły olejowej usuwają z powietrza mgłę olejową i czysty olej wraca do urządzenia produkcyjnego, co z automatu obniża koszty. Filtry mgły olejowej dodatkowo oczyszczają powietrze również z dymu oraz spalin.

Filtry mgły olejowej ze względu na swoje znaczenie mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu szczególnie w branżach związanych z obróbką metali CNC. Powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie na różnych etapach produkcji powstaje mgła olejowa, tak niebezpieczna dla ludzi. Warto pomyśleć o nich również w kontekście ekologii i ochrony środowiska naturalnego, które jest bardzo zagrożone przez tego typu odpady poprodukcyjne.

Filtry mgły olejowej
Filtry mgły olejowej - przykład zastosowania

Filtry mgły olejowej dla wymagających

Nie da się podkreślić, jak wielką rolę w środowisku pracy posiada czystość i ekologia. Zanieczyszczenia powietrza to tylko wierzchołek góry lodowej. Z roku na rok sytuacja pogarsza się, co skutkuje chorobami cywilizacyjnymi, ale również dużymi zmianami klimatycznymi, które są dla nas bardzo niebezpieczne. Ekologia to temat, o którym nie wolno zapominać. Co więcej, odnosi się to do tak wielu gałęzi przemysłu, iż ciężko byłoby wymienić je wszystkie, choć warto podkreślić, iż przemysł metalowy jest w czołówce. Szczęśliwie, dzięki rozwiązaniom takim, jak filtry mgły olejowej od TOP-PROJEKT można o to dbać w coraz to bardziej nowoczesny i kompleksowy sposób. Skuteczne filtry mgły olejowej to duży krok w kierunku podejścia bardziej ekologicznego i przyszłościowego, które jest w stanie odwrócić nieco negatywne postępy. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą dostępnych filtrów i złożenia zamówienia. Jesteśmy przekonani, że dostępne produkty w znaczący sposób przyczynią się do poprawy warunków pracy i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Filtry mgły olejowej – wysokie standardy na wyciągnięcie ręki

Cieszymy się, iż coraz więcej polskich firm stawia na aktywne podejście, a najlepszym tego wyrazem jest coraz większe zainteresowanie, jakim cieszą się nasze filtry mgły olejowej. To dowód na to, że w polskim przemyśle dobrze się dzieje, zwraca się coraz większą uwagę na ekologię i bezpieczeństwo pracy, co jest przejawem wzmożonej wiedzy technicznej i prawnej z tym powiązanej. Oferując filtry mgły olejowej TOP-PROJEKT, stawiamy sobie cel jak najpełniejszą odpowiedź na te potrzeby. Polskie firmy chętnie korzystają z nowoczesnych zdobyczy technologicznych, dzięki czemu przyczyniają się do poprawy jakości powietrza.

Nie jest przypadkiem, że mówimy o filtrach do mgły olejowe i warunkach pracy w jednym miejscu, w końcu w trakcie różnych operacji z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn problem związany z zanieczyszczeniem środowiska jest naprawdę realny. Nawet bardzo nowoczesne maszyny produkują mgłę olejową i szereg innych zanieczyszczeń, tak niebezpiecznych dla nas wszystkich.

Szkodliwa i niebezpieczna mgła olejowa towarzyszy wykorzystaniu między innymi urządzeń takich jak:

  • wysokowydajne maszyny CNC,
  • konwencjonalne obrabiarki.

Jeśli więc w Twojej firmie działa się na tych bądź podobnych maszynach tym bardziej zrozumiałe jest, że filtry mgły olejowej TOP-PROJEKT w istocie mogą wzbudzić żywe zainteresowanie. Mgła ta pojawia się wskutek chłodzenia olejem pod wysokim ciśnieniem i nieuchronnie w sposób niemalże natychmiastowy po tym fakcie potrafi wypełnić przestrzeń obróbczą maszyn, a następnie nieuchronnie rozprzestrzeniać się na hali produkcyjnej – niczemu nie szczędząc: pod podłogi, przez maszyny po ścianę. Dlatego filtry mgły olejowej TOP-PROJEKT mają takie znaczenie, jako rozwiązanie, które potrafi nie dopuścić do licznych niebezpieczeństw, na które byliby w innym wypadku narażeni operatorzy pracujący przy tych maszynach, z głównym naciskiem na ich zdrowie. Stosowanie filtrów mgły olejowej znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas różnych prac.

Na czym polega działanie filtrów do mgły olejowej?

Nasze filtry mgły olejowej to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala zoptymalizować stabilność termiczną obróbki, a to jej wpływa na jej dokładność. Jednak najważniejsze jest to, że zwracane przez filtr powietrze nie tylko jest bezpieczne dla pracowników, ale nawet potrafi zminimalizować koszty ciepła i ogrzewania wewnątrz hali produkcyjnej, względem której są stosowane. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych filtrów mgły olejowej można znacznie poprawić jakość powietrza, a jednocześnie wpłynąć na zmniejszenie wydatków. Każda nowoczesna firma produkcyjna powinna zdecydować się na takie rozwiązanie. Dlatego raz jeszcze serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą filtrów mgły olejowej i kontaktu z nami, w celu dopasowania odpowiedniego produktu, który spełni wszystkie Państwa potrzeby i wymagania.FILTRY MGŁY OLEJOWEJ - NASZE REALIZACJE