Wentylacja mieszająca

W przypadku wszystkich procesów przemysłowych niezwykle ważna jest troska o środowisko naturalne, ale również zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy osobom, które uczestniczą w procesie produkcji. Wprawdzie człowiek wyposażony został w zdolność aklimatyzacji i nasz organizm jest w stanie dostosować się do zmieniających się warunków, to nie należy zapominać, warunki panujące w środowisku pracy mogą istotnie rzutować na naszą wydajność i efektywność. Zapewnienie właściwych warunków chociażby na hali przemysłowej sprawia, że pracownicy rzadziej padają ofiarą chorób zawodowych, wypadki przy pracy zdarzają się rzadziej bądź wcale, a ryzyko błędów produkcyjnych zostaje wyeliminowane. Odpowiednie warunki to również brak ryzyka obniżenia jakości produkcji, a także zmniejszenia efektywności wykonywania zadań, jakie zostały powierzone pracownikowi. Tym, co przekłada się na odpowiednie warunki w pracy jest wentylacja. Obecnie coraz chętniej wykorzystywana jest wentylacja mieszająca.

Co to jest wentylacja mieszająca?

Wentylacja mieszająca (strumieniowa lub z burzliwym strumieniem przepływu powietrza) opiera się na założeniu, że zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu powinno być szybko i równomiernie rozcieńczone czyli po prostu zmieszane z czystym i następnie usunięte.

Aby było to możliwe wentylacja mieszająca nawiewa powietrze z dużą szybkością, co doprowadza do cyrkulacji powietrza w całym pomieszczeniu.

Dzięki temu praktycznie każdy centymetr wentylowanej powierzchni ma tą samą temperaturę i ten sam poziom wilgotności. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla pracowników wykonujących swoje obowiązki. Kiedy temperatura i wilgotność powietrza są na tym samym poziomie, pracownicy nie są narażenia na chociażby szok termiczny. Przez cały czas pracy przebywają w takich samych warunków niezależnie od tego, czy przemieszczają się po danym pomieszczeniu, czy też nie.

Wentylacja mieszająca opiera się na systemie nawiewników powietrza z poziomu sufitu lub spod okna.

Wybierając ten rodzaj wentylacji należy bardzo dokładnie dobrać nawiewniki biorąc pod uwagę zasięg i profil strumienia versus wielkość wentylowanego pomieszczenia. Warto skorzystać z fachowego doradztwa. Pracownicy firm dostarczających rozwiązania z zakresu wentylacji mieszającej na ogół chętnie podpowiadają na co zwrócić uwagę i jakie rozwiązania będą najbardziej korzystne w danym przypadku.

Wentylacja mieszająca ma sporo zalet, do których należą:

  • umożliwia zarówno chłodzenie jak i ogrzewanie pomieszczeń;
  • jest systemem stabilny i niewrażliwy na zakłócenia;
  • daje równomierny rozkład temperatury i wilgotności powietrza w system wentylacji;
  • można stosować szeroki wachlarz nawiewników powietrza optymalnie dostosowanych do wymagań danej Inwestycji.

Dzięki wentylacji mieszającej można naprawdę szybko rozcieńczyć zanieczyszczenia, które z jakiegoś powodu znalazły się w pomieszczeniu. Wentylacja mieszająca wykonuje pracę na całej powierzchni pomieszczenia, co jest niezwykle istotne. Zanieczyszczenia są bowiem pod kontrolą bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Powietrze, które jest zanieczyszczone jest usuwane. Wentylacja mieszająca sprawia, że do pomieszczenia – na miejsce usuniętego powietrza zanieczyszczonego – trafia powietrze pozbawione groźnych substancji. Jak wspomnieliśmy wyżej, wentylacja mieszająca to gwarancja zbliżonych temperatur i wilgotności powietrza bez względu na miejsce w pomieszczeniu. Warto wspomnieć, że wentylacja mieszająca pozwala nie tylko na oczyszczanie pomieszczeń z zanieczyszczeń, ale również ich chłodzenie oraz ogrzewanie.

Wentylacja mieszająca to rozwiązanie, które zasługuje na uwagę. Dzięki niej pomieszczenie jest wolne od zanieczyszczeń, a pracownicy mają zapewnione komfortowe warunki pracy.WENTYLACJA MIESZAJĄCA -  NASZE REALIZACJE