Dotacje

Misją firmy TOP-PROJEKT jest ochrona pracowników przed szkodliwym wpływem zanieczyszczonego powietrza z różnych procesów przemysłowych. 


Chcąc aby nasi klienci nie ponosili kosztów całościowych danych inwestycji pomagamy uzyskać dofinansowanie

z ZUS na poprawę warunków pracy.


Dzięki współpracy z firmami doradczymi jesteśmy w stanie pomóc w przygotowaniu wniosków wraz z załącznikami o dofinansowanie na inwestycje w zakresie wykonania lub usprawnienia systemu wentylacji.

Serdecznie Państwa zachęcamy do składania wniosku o dofinansowanie, ponieważ z naszego bogatego doświadczenia wynika, że jest to bardzo dobre rozwiązanie ograniczające mocno koszty.


Kwoty dofinansowania są uzależnione od ilości zatrudnionych osób w firmie,

za których odprowadzane są składki społeczne i wypadkowe.

Dotacja z ZUS
Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone zakup urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze oraz urządzeń mechanicznej wentylacji powietrza.
 
Aby uzyskać dotację niezbędne jest wykonanie pomiarów środowiska pracy i odpowiednich załączników BHP.
 

Warunkiem skorzystania z dotacji jest spełnienie łącznie wszystkich wytycznych:

  • nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
  • nie zaleganie z opłacaniem podatków;
  • nie można być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • nie ubieganie się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • nie ubieganie się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostało się zobowiązanym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem dotacji na instalację systemu wentylacji przemysłowej lub odpylania poprawiającego warunki pracy zapraszamy do kontaktu.