Dotacje

Misją firmy TOP-PROJEKT jest ochrona pracowników przed szkodliwym wpływem zanieczyszczonego powietrza z różnych procesów przemysłowych. 


Chcąc aby nasi klienci nie ponosili kosztów całościowych danych inwestycji pomagamy uzyskać dofinansowanie

z ZUS na poprawę warunków pracy.


Dzięki współpracy z firmami doradczymi jesteśmy w stanie pomóc w przygotowaniu wniosków wraz z załącznikami o dofinansowanie na inwestycje w zakresie wykonania lub usprawnienia systemu wentylacji.

Serdecznie Państwa zachęcamy do składania wniosku o dofinansowanie, ponieważ z naszego bogatego doświadczenia wynika, że jest to bardzo dobre rozwiązanie ograniczające mocno koszty.


Kwoty dofinansowania są uzależnione od ilości zatrudnionych osób w firmie,

za których odprowadzane są składki społeczne i wypadkowe.

Dotacja z ZUS
Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone zakup urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze oraz urządzeń mechanicznej wentylacji powietrza.
 
Aby uzyskać dotację niezbędne jest wykonanie pomiarów środowiska pracy i odpowiednich załączników BHP.
 

Warunkiem skorzystania z dotacji jest spełnienie łącznie wszystkich wytycznych:

  • nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
  • nie zaleganie z opłacaniem podatków;
  • nie można być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • nie ubieganie się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • nie ubieganie się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostało się zobowiązanym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem dotacji na instalację systemu wentylacji przemysłowej lub odpylania poprawiającego warunki pracy zapraszamy do kontaktu.

Od 26 lutego 2024 r. rozpoczyna się nowy budżet na dotacje ZUS dla instalacji wentylacji i odpylania mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach.