Instalacje ATEX

W wielu branżach można spotkać się z dużym zagrożeniem wybuchem, które spowodowane jest przez różnego rodzaju mieszaniny. Taka sytuacja występuje m.in. wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest biomasa, dochodzi do przeróbki węgla kamiennego. Jako branże z obszaru wysokiego ryzyka wymieniane są także branża spożywcza czy przemysł chemiczny. Chcąc znacznie zmniejszyć zagrożenie, chroniąc tym samym pracowników oraz płynność funkcjonowania przedsiębiorstwa, warto pochylić się nad specjalistycznymi systemami zabezpieczającymi. Instalacje ATEX to rozwiązania, które możesz zastosować w swojej firmie!

Zapylenie powietrza pyłami stwarzającymi zagrożenie wybuchem (np. pyły drzewne, miał węglowy lub farby proszkowe) jest poważniejsze w skutkach i wymaga specjalistycznych instalacji odpylania. Koncentracja drobnych ziaren pyłu są główną przyczyną eksplozji.

Jak zminimalizować ryzyko wybuchu?

Skorzystaj z naszej oferty i poznaj nowoczesne instalacje ATEX, które znacznie poprawią poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie!

Źródłem zapłonu pyłu może być przede wszystkim otwarty ogień, ale także iskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna, prądy elektrostatyczne lub rozgrzane do temperatury zapłonu elementy maszyn. Niebezpieczeństwa czyhają na każdym kroku. Jedynie kompleksowe rozwiązania są w stanie zniwelować zagrożenie. Zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie realizacji inwestycji. Uzyskasz u nas fachową pomoc - masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

W instalacjach odpylania zagrożonych wybuchem wykorzystujemy urządzenia z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym zgodnym z dyrektywą ATEX.

Podstawowym wyposażeniem filtra w wersji przeciwwybuchowym są panele eksplozyjne.

W skutek eksplozji pyłu w instalacji, membrana ulega rozerwaniu i gazy wybuchowe uwalniane są do atmosfery, co zapobiega uszkodzeniu filtra.

Instalacje ATEX mogą opcjonalnie być wyposażone w system gaszenia iskier lub system gaszenia pożaru.

Firma TOP-PROJEKT od 25 lat oferuje zarówno urządzenia jak i całe instalacje ATEX zgodne z obowiązującą dyrektywą ATEX 2014/34/UE (obowiązuje od 14 kwietnia 2016, zastąpiła dyrektywę 94/9/WE).

Dyrektywa ATEX - co to takiego?

Warto zacząć od wyjaśnienia samego pojęcia. Wyrażenie ATEX jest to skrót. Pełna nazwa wywodzi się z języka francuskiego. ATmosphère EXplosible to tłumaczeniu na język polski nic innego jak właśnie atmfosfera wybochowa. Pojęcie to sygnalizuje, że w określonym miejscu występuje na tyle duże stężenie substancji wybuchowych, że trzeba wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia.

Dyrektywa ATEX to dokument opracowany na forum państw zrzeszonych w ramach Unii Europejskiej. Zawarte zostały w niej wszelkie obostrzenia, które dotyczą wszelkich produktów, jakie znajdują zastosowanie w strefach, które są zagrożone wybuchem (można w tym miejscu wskazać wiele gałęzi gospodarki, np. branżę chemiczną). W dyrektywie zostały zawarte normy zasadnicze, natomiast szczegółowe wytyczne znajdują się w pobocznych aktach prawnych.

Nasze bogate doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego sprawia, że jesteśmy w stanie realizować inwestycje dla każdej gałęzi przemysłu bez względu na klasę wybuchowości. 


Wszystkie nasze działania są zgodne z obowiązujących przepisami oraz najwyższymi standardami ujętymi zarówno w polskich i zagranicznych normach technicznych.

Montowane przez nas Instalacje ATEX są stosowane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Dodatkowo nasze układy filtracyjne posiadają kategorie 3 D. Skutkuje to możliwością montażu na każdym obszarze, nawet w strefach 22 zagrożonych bezpośrednio wybuchem.

W firmie TOP-PROJEKT wykorzystujemy tylko sprawdzone urządzenia i systemy zabezpieczające, które posiadają wymagane certyfikaty.

Nasz wysoko wykwalifikowany zespół jest gwarancją, że instalacje ATEX zostaną w sposób optymalny dobrane pod dany projekt i uzyskają pozytywną ocenę zabezpieczenia przed wybuchem.

Instalacje ATEX w TOP-PROJEKT wykonujemy kompleksowo.

W zakres prac wchodzą trzy etapy:

1. Etap projektu: 

 • analiza ryzyka;
 • opracowanie koncepcji instalacji;
 • wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem;
 • opracowanie oceny ryzyka wybuchowego;
 • opracowanie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem;
 • zaprojektowanie systemu sterowania.

2. Etap montażu:

 • montaż instalacji;
 • wdrożenie systemu sterowania;
 • oznakowanie urządzeń;
 • rozruch wstępny instalacji.

3. Etap końcowy:

 • opracowanie projektu powykonawczego;
 • oznaczenie instalacji znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności WE/UE;
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego;
 • regularne audyty sprawdzające aktualny stanu bezpieczeństwa wybuchowego;
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Instalacje ATEX
Instalacje ATEX - przykład zastosowania

Zadbaj o bezpieczeństwo w swoim środowisku pracy. Zdecyduj się na zastosowanie nowoczesnych technologii, które są zgodne z normami europejskimi. Instalacje ATEX to gwarancja profesjonalnego zabezpieczenia przeciwwybuchowego.


INSTALACJE ATEX - NASZE REALIZACJE