Filtracja wodna z filtrami patronowymi lub workowymi

Firma TOP-PROJEKT jako jeden ze swoich celów stawia mocno na innowacyjność i nieszablonowość rozwiązań projektowanych przez siebie układów.


W wyniku doświadczeń oraz prowadzonych testów jako jedyni połączyliśmy technikę filtracji wodnej z suchą.

W połączeniu suchej i mokrej filtracji uzyskaliśmy cechy charakteryzujące obie techniki, co przekłada się na większą elastyczność zastosowań dając przewagę na rynku filtracyjnym.


Zastosowanie:

Zastosowanie filtracji wodnej z filtrami patronowymi lub workowymi minimalizuje ryzyko powstania pożaru w procesach o dużym ryzyku pożarowym takich jak obróbka mechaniczna stali, szlifowanie, ostrzenie a nawet zwykle spawanie.

System ten jest powszechnie stosowany ze 100% skutecznością przy szlifierkach taśmowych płaszczyznowych, bardzo często stosowany podczas spawania elementów zaolejonych tj. pochodzących z tłoczenia zawierających tzw. film olejowy (np. motoryzacja).

Woda pełni tu rolę separatora mokrego, pochłaniacza iskier, który charakteryzuje się większą skutecznością od tradycyjnych separatorów mechanicznych. Dodatkowo pełni funkcję wstępnej filtracji odciążając sekcje filtra suchego doczyszczającego.

Oprócz minimalizowania ryzyka pożaru podczas materiałowej obróbki termicznej filtracja wodno-sucha pozwala na przefiltrowanie gazów tzw. trudnych które nie nadają się do "przepuszczenia" przez jednostki typu suchego.

Mogą to być pyły lepkie, czy też mające tendencję do zbrylania.

Każdy z układów filtracji wodnosuchej dobieramy indywidualnie poprzez zaprojektowanie odpowiedniej wielkości urządzeń względem przepływu, cykli pracy oraz bieżącej obsługi.

Układ poprawnie zaprojektowany i wykonany nie przenosi wody z części mokrej na filtracje sucha dzięki czemu filtry patrolowe lub workowe pracują jak typowe jednostki suche.FILTRACJA WODNA Z FILTRAMI PATRONOWYMI LUB WORKOWYMI - NASZE REALIZACJE