Ładowanie wózków

Proces ładowania polega na podłączeniu akumulatora do źródła prądu (ds. zasilacza i prostownika) i trwa on około 10 godzin.

Podczas ładowania może dojść do przeładowania akumulatora. Skutkuje to wydzieleniem dużych ilości wodoru (tzw. zagotowaniem).

Dodatkowo pod koniec ładowania baterii ołowiowych tworzą się mgły kwasu siarkowego, które są cięższe od powietrza i płożą się na posadzce. Może to powodować korozję otoczenia dlatego zaleca się stosowanie odciągu dolnego znad posadzki oraz odciągu spod sufitu, gdzie gromadzi się lżejszy wodór.

Wodór w połączeniu z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową, która może ekspodować pod wpływem iskry elekrtycznej. Stąd ładowanie akumulatorów należy przeprowadzać w dobrze wentylowanych wnętrzach lub na otwartym terenie i unikać iskrzenia przy odłączeniu zacisków prostownika.

W rejonie posadowienia prostowników stacyjnych do ładowania akumulatorów (tzw. ładowni akumulatorów) należy zapewnić miejscową amechaniczną wentylację wywiewną o odpowiedniej wydajności spełniającej wymagania wynikające z obliczeń wykonanych w oparciu o ilość ogniw ładowanych jednocześnie na jednym stanowisku (mechanicznego wywiewu górnego dla wodoru, przy zastosowaniu metalowego okapu zbiorczego powietrza zużytego).

Każde stanowisko ładowania akumulatrów musi być wyposażone w dwuprogowy system detekcji wodoru w celu sygnalizacji oparów wydostarących się poza strefę ładowania, co może być spowodowane awarią lub nieprawidłowym działaniem wentylacji wyciągowej. ŁADOWANIE WÓZKÓW -  NASZE REALIZACJE