Wentylacja spawalni - zdrowie i bezpieczeństwo

Wentylacja spawalni - zdrowie i bezpieczeństwo

#welding #cleanair

Jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w spawalniach jest system Push-Pull.

System Push - Pull jest przeznaczony do filtro-wentylacji hali produkcyjnej, gdzie odciąg punktowy pyłów jest niemożliwy lub

niewystarczający. Zanieczyszczone powietrze odciągane jest na wysokości ok. 4-5 metrów, przefiltrowane, a następnie nawiewane do pomieszczenia. Sposób wykonania instalacji pozwala na wykorzystanie powstałych ruchów powietrza do lepszego wychwytywania zanieczyszczeń. Dymy spawalnicze składające się z gazów, pyłów i drobin metalu unoszą się pod wpływem ciepła generowanego podczas spawania i utrzymują się w postaci zawiesiny gazowej.

System Push–Pull wymusza w kontrolowany sposób ruch chmury dymu na określonej wysokości, a następnie filtruje powietrze, dzięki czemu obniża się stężenie szkodliwych czynników w powietrzu wewnątrz hali. System ten umożliwia usunięcie tła zanieczyszczeń znajdujących się na hali oraz po oczyszczeniu ponowne wtłoczenie go do spawalni. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko oczyszczamy powietrze, ale także odzyskujemy energię cieplną, która powstała podczas spawania.

TOP-PROJEKT zajmuje się wykonawstwem "pod klucz" instalacji wentylacji hal spawalniczych.