Systemy odpylania dla odlewni

Ostatnie realizacje związane z filtracją dymów dla zakładów odlewniczych pozwoliły naszym Klientom uzyskać odpowiednie pozwolenia na emisję oraz znacząco poprawić jakość powietrza w halach produkcyjnych.

Dlaczego nam się udało? 

Ponieważ kierowaliśmy się następującymi zasadami:

- odpowiedni dobór elementów odciągu dymów u źródła. Zastosowanie ruchomych ssaw i okapów pozwoliło na duże możliwości manewrowe tak aby odciąg był możliwie jak najbliżej źródła emisji.

- wykonanie instalacji odciągowej. W zależności od rodzaju i właściwości fizykochemicznych przetłaczanego medium korzystaliśmy ze wzmocnionych i dodatkowo uszczelnionych rur spiro lub rur spawanych łączonych kołnierzowo.

- dobór odpylacza oraz materiału filtracyjnego. Tą kwestię najczęściej omawiamy z producentem filtrów, który indywidualnie dobiera materiał w zależności od rodzaju filtrowanych zanieczyszczeń oraz parametrów powietrza.

- praca w zespole,

- burza mózgów przed każdą realizacją,

- sprawnie przeprowadzony montaż przez naszą niezawodną ekipę techniczną.