Problem z mgłą olejową oraz jak go rozwiązać?

Problem z mgłą olejową oraz jak go rozwiązać?


#cleanair #bhp #przemysł #produkcja #automotive


W procesach mechanicznej obróbki metali, stosuje się tzw. 

rozbryzg mechaniczny za pomocą cieczy obróbkowych, które w postaci drobin aerozolu przybierają postać mgły.

Ich zastosowanie wpływa na zwiększenie wydajności pracy maszyn poprzez:

- zwiększenie prędkości skrawania, poprawę jakości obrabianych powierzchni, 

- przedłużenie żywotności narzędzia skrawającego, 

- zmniejszenie tarcia, zużycia energii

- odprowadzenie ciepła wytwarzanego podczas obróbki


Z drugiej strony zastosowanie mgły olejowej w obrabiarkach o niskim stopniu szczelności powoduje jej wydostawanie się do wnętrza hali

a w rezultacie osadzanie na elementach infrastruktury. W hermetycznych maszynach obróbczych przenikanie mgły do hali jest mocno ograniczone,

jednak podczas otwarcia maszyny dochodzi do uwolnienia aerozolu.

Dodatkowo mgła olejowa jest substancją szczególnie szkodliwą dla człowieka, zatem należy maksymalnie ograniczyć jej kontakt z personelem.


Rozwiązaniem problemu niekontrolowanego wydostawania się mgły olejowej z obrabiarek jest jej efektywny odciąg u źródła w taki sposób aby nie zaburzać funkcji mgły w procesie obróbczym. Zanieczyszczone powietrze trafia do filtra mgły olejowej, gdzie następuje rozdzielenie frakcji aerozolu,  a oczyszczone powietrze trafia z powrotem do hali lub jest usuwane na zewnątrz.


Dlatego instalacje filtracji mgły olejowej TOP-PROJEKT mają takie znaczenie, jako rozwiązanie, które potrafi nie dopuścić do licznych 

niebezpieczeństw, na które byliby w innym wypadku narażeni operatorzy pracujący przy tych maszynach, z głównym naciskiem na ich zdrowie.


Jeśli więc w Twojej firmie działa się na tych bądź podobnych maszynach tym bardziej zrozumiałe jest, że instalacje filtracji mgły olejowej  TOP-PROJEKT w istocie mogą wzbudzić żywe zainteresowanie.