Ewaporacja, czyli wykorzystanie naturalnego zjawiska w chłodzeniu hal produkcyjnych.

Czas wakacji w przemyśle oznacza częste postoje produkcji, w których dokonywane są remonty, udoskonalenia i inne czynności mające na celu ogólną poprawę stanu zakładów przemysłowych.

Jednym ze sposobów na poprawę jakości powietrza w miejscach pracy jest obniżenie jego temperatury. Duże zyski ciepła od technologii szczególnie doskwierają w okresach letnich.  W związku z tym TOP-PROJEKT rekomenduje swoim klientom stosowanie sezonowego chłodzenia za pomocą ewaporacji.

Jest to naturalna metoda chłodzenia polegająca na odparowaniu wilgoci z dostarczanego z zewnątrz, świeżego powietrza, w miejscu występowania wysokiej temperatury lub dużych zysków ciepła.

Parująca wilgoć pobiera ciepło z otoczenia obniżając temperaturę powietrza w miejscu przemiany stanu skupienia. Każdy kilogram H2O pobiera 2500 kJ ciepła z otoczenia aby zmienić się w parę wodną. Ewaporacja zatem najlepiej sprawdza się w miejscach gdzie jest sucho i gorąco, np. przy piecach tunelowych, suszarniach lub miejscach składowania gorących produktów. Zjawisko to ma zakres strefowy, występuje bezpośrednio tam gdzie nawiewane jest powietrze.

TOP-PROJEKT pomaga swoim klientom poprzez odpowiedni dobór urządzeń ewaporacyjnych oraz budowę instalacji rurowej mającej na celu doprowadzenie powietrza do miejsc gdzie chłodne powietrze jest najbardziej pożądane.