Clean room’y, zabudowy, kabiny – czyli jak stworzyć mikroklimat w przemyśle.

Zapewnienie komfortowych warunków powietrznych na stanowiskach pracy pozytywnie wpływa zarówno na pracowników jak i na produkt. Wiemy, że procesom produkcyjnym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, ale też hałas.

Jak w prosty sposób zapewnić odpowiednie warunki pracy jednocześnie rozwiązując problem zanieczyszczeń?

Poprzez zastosowanie wewnętrznej zabudowy, wyposażonej w odpowiednio zaprojektowaną instalację wentylacji i odpylania oraz oświetlenie.

Jedna z naszych realizacji miała na celu rozwiązanie problemu z emisją pyłów i ciepła podczas precyzyjnej mechanicznej obróbki detali stalowych. Aby produkt był najwyższej jakości konieczne było zapewnienie obsłudze komfortowych warunków do wykonywania czynności. Wewnętrzna instalacja wentylacji zapewniła stałą wymianę powietrza z utrzymaniem zadanej temperatury i wilgotności w ciągu całego roku. Instalacje odpylania oraz odkurzania miały za zadanie efektywne usuwanie pyłów z miejsca emisji zapewniając maksimum bezpieczeństwa. Wykonane, pyłoszczelne oświetlenie zabudowy sprzyjało wykonywaniu najtrudniejszych zadań wzrokowych.

Jakie korzyści niesie zastosowanie wewnętrznej zabudowy?

- zwiększenie poziomu BHP,

- hermetyzacja stanowisk pracy,

- zapewnienie ściśle określonych warunków klimatycznych,

- wygłuszenie procesów produkcyjnych.