Chłodzenie szaf sterowniczych

Prawo Moore’a sformułowane w latach 60 przez jednego z założycieli firmy Intel głosiło w dużym skrócie, że liczba tranzystorów stosowanych w układach scalonych zwiększa się w trybie wykładniczym na przestrzeni czasu w określonej częstotliwości. Ojciec współczesnej miniaturyzacji elektroniki miał całkowitą rację. Na przestrzeni lat błyskawiczny rozwój elektroniki widoczny jest przede wszystkim w produkcji coraz mniejszych urządzeń o coraz większych możliwościach.

Tak też się dzieje jeśli chodzi o automatykę stosowaną w zakładach przemysłowych. Zwiększenie liczby maszyn wiąże się z rozbudową systemów automatyki, a tym samym koniecznością uporządkowania komponentów elektronicznych. Stosuje się do tego wydzielone pomieszczenia szaf sterowniczych, zwane potocznie rozdzielniami. W związku z przepływem prądu, urządzenia elektryczne generują ciepło, które w zamkniętej i słabo wentylowanej przestrzeni szafy sterowniczej może doprowadzić do uszkodzenia podzespołów oraz skrócenia ich żywotności.

Sposobem na uniknięcie przegrzewania szaf sterowniczych jest zastosowanie odpowiedniego do panujących warunków systemu wentylacji.

W dorobku firmy TOP-PROJEKT znajdują się realizacje, które zapewniły optymalne warunki powietrzne w szafach sterowniczych.

Projektując odpowiedni system kierujemy się następującymi zasadami:

- określenie założeń projektowych

- określenie zysków ciepła w szafach sterowniczych

- dobór urządzeń chłodzących i wentylujących

- dobór odpowiedniego sposobu dystrybucji powietrza wewnątrz i na zewnątrz szaf sterowniczych

Istotną kwestią jest również stan powietrza w pomieszczeniu w którym są zamontowane szafy sterownicze.

Prawidłowo zaprojektowana instalacja wentylacji szaf sterowniczych zapewni długotrwałą i bezawaryjną eksploatację.